Enkele jaren geleden was het groot nieuws: de Belgische Laurence Vanhée werd vermeld in een artikel van het Amerikaanse zakenmagazine Forbes. Niet omdat ze als CEO een uitzonderlijke prestatie had geleverd of miljoenen kapitaal had opgehaald, wel omdat ze één van de origineelste visitekaartjes had in de wereld. Haar titel van HR-manager van de FOD Sociale Zekerheid, geleid door topman Frank Van Massenhove, had ze immers ingeruild voor die van Chief Happiness Officer.

Sindsdien kijkt niemand nog op van een dergelijke titel. Sterker nog, bij steeds meer bedrijven blijkt hij al in zwang of bestaat alleszins de wil om voornamelijk vanuit HR plannen uit te werken die het geluk van de medewerkers moeten bevorderen. Tallloze voorbeelden van succesrijke bedrijven bewijzen immers dat ook de financiële resultaten sterk samenhangen met de mate waarin de medewerkers gelukkig en tevreden zijn. En ondernemers die erop hamerden dat het geluk van hun medewerkers voor hen op de eerste plaats kwam, zoals schoenenkoning Wouter Torfs, zagen zich niet alleen jaar na jaar beloond met titels van Top Employer en beste werkgever, maar konden ook pronken met stevige resultaten op de balans.

Tegelijk zagen we regelmatig cijfers, zoals die van de bekende Gallup Engagement Survey, die erop wijzen dat medewerkers over het algemeen te weinig betrokken zijn bij het werk, en er dus hun passie niet in kwijt kunnen, niet gelukkig zijn en daardoor ook slechter presteren. Volgens dit onderzoek is er wereldwijd nog altijd slechts bij een kleine minderheid van de werknemers sprake van actieve betrokkenheid bij het werk. Om dat euvel te verhelpen gaat in veel organisaties de “customer centricity” waarop zo sterk de nadruk wordt gelegd, ook steeds nadrukkelijker gepaard met inspanningen rond “employee centricity”.
Bij iCredit wilden we weten hoe het met die betrokkenheid en die medewerkerstevredenheid eigenlijk zit op de financiële afdelingen. Samen met McMe voeren we daarom een onderzoek uit naar betrokkenheid op het werk. Wat zorgt ervoor dat medewerkers fluitend naar het werk komen en hoe kunnen leidinggevenden helpen zorgen voor een sfeer die het geluk op het werk bevordert? Want de praktijk en het aantal gevallen van problemen met stress en burn-out bewijzen dat het daarvoor niet volstaat om enkele fruitmanden op de werktafels te plaatsen en ergens ook een pingpongtafel of een dartsbord te installeren. Sommige organisaties dachten geluk op het werk op die manier als het ware te kunnen injecteren, maar hebben moeten ondervinden dat het niet zo eenvoudig ligt.
In onze bevraging bij mensen die op de financiële afdeling van organisaties werken, peilen we naar wat hen wel graag komt doen werken, aan de hand van een enquête waarvan het invullen een vijftal minuten duurt en die een veertigtal criteria belicht, waaronder de mate van autonomie, het tijd- en plaatsonafhankelijk werken en de perceptie over de werkomstandigheden tegenover die van andere organisaties. Iedereen die de vragenlijst volledig invult, ontvangt het rapport met de belangrijkste resultaten,die tijdens het najaar ook zullen worden voorgesteld tijdens een seminar.

 

Neem deel aan de enquête 

© 2020 - iCredit Motionmill webdesign, seo & internet services
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
iCREDIT