FAQ: Aangetekende zendingen

Wat is een aangetekende zending?

Een aangetekende zending is een poststuk waarvan de verzender een bewijs van verzending krijgt van het postbedrijf. Om het poststuk in ontvangst te kunnen nemen, moet de bestemmeling een afgiftebewijs aftekenen. Bij afwezigheid wordt de zending gedurende een bepaalde periode ter beschikking gehouden van de bestemmeling door het postbedrijf. Bij gebrek aan afhaling binnen deze periode zal de zending uiteindelijk terug aan de afzender bezorgd worden.

Het doel van de aangetekende zending is om de verzending aan de afzender van een brief, stuk, pakket,… aan te kunnen tonen. Vandaar het grote belang om het bewijs van afgifte van een aangetekende zending goed bij te houden, daar het bewijs van afgifte is dat de wettelijke bewijslast draagt bij de rechtbank.

Een aangetekende zending is overigens automatisch verzekerd tot 39 € (bpost).

In welke gevallen een aangetekende zending gebruiken?

Aangetekende zendingen zijn in volgende gevallen aangewezen:

  • Opzeggen van abonnementen, arbeidsovereenkomsten, huurovereenkomsten,… Aan de hand van de postdatum van de aangetekende zending kan dan het begin en einde van de eventuele opzegtermijn bepaald worden.
  • Officiële ingebrekestelling in het geval van wanbetaling door een klant. De aangetekende ingebrekestelling is onontbeerlijk indien men een rechtszaak wil aanspannen naar aanleiding van een wanbetaling.

 

Deze lijst vervat slechts enkele voorbeelden. De mogelijkheden van de aangetekende zending zijn veel uitgebreider.

Wat als de klant de aangetekende zending niet afhaalt?

Over aangetekende zendingen die retour komen hoeft men zich geen zorgen te maken. Er wordt namelijk van uitgegaan dat de bestemmeling de zending ontvangen heeft. Het is namelijk zijn eigen verantwoordelijkheid dat hij zijn zending niet afhaalt. Bijgevolg moet een geretourneerde aangetekende zending niet opnieuw verstuurd te worden.

Best houdt men de geretourneerde zending ongeopend bij. In geval van discussie (bijvoorbeeld bij een rechtszaak) kan de rechter dan eigenhandig de inhoud van de geretourneerde aangetekende zending vaststellen. Eventueel kan u de inhoud van de brief nogmaals per gewone post versturen. Dit kan ook al gedaan worden tezamen met het aangetekend schrijven. Er wordt dan best wel vermelding gemaakt op de brief dat deze zowel aangetekend al per gewone post verzonden werd. Op die manier kan er meer zekerheid geboden worden over de goede ontvangst van de brief. De schuldeiser heeft dan ook een bijkomend argument om te zeggen dat de bestemmeling geen inhoudelijke opmerkingen maakte over de zending.

Wat is een elektronische aangetekende zending?

De elektronische aangetekende zending heeft dezelfde kenmerken en voordelen als een ordinaire aangetekende zending, ware het niet dat er in dit geval geen papier aan te pas komt. Verder heeft de elektronische aangetekende zending dezelfde bewijskracht als de gebruikelijke aangetekende zending.

 

Sinds juli 2016 bestaat er een juridisch kader waarbij een aantal ‘elektronische vertrouwensdiensten’ erkend worden. Het gaat met name om de elektronische archivering, zegel, handtekening, tijdstempel, website authenticatie, maar ook de ‘elektronische aangetekende zending’. Hierdoor is de digitale aangetekende zending dus een feit.

Wat is een hybride aangetekende zending?

Bij een hybride aangetekende zending wordt de brief door de afzender elektronisch aan een dienstverlener bezorgd. Deze zal de brief dan afdrukken en aangetekend aan de bestemmeling toesturen.

Welke zijn de voornaamste voordelen van een elektronische aangetekende zending?

Gezien de juridische gelijkstelling tussen papieren en elektronische documenten, werd de archiveringsplicht ook in die zin aangepast en mogen voortaan alle documenten eveneens elektronisch bewaard worden. Er kan dus aanzienlijk bespaard worden op de fysieke archivering van deze documenten, alsook op de kosten voor eventuele opzoekingen in dit fysiek archief gezien een elektronisch archief correct geïndexeerd is en normaliter 24/7 toegankelijk is.

Ook de kostprijs van een elektronische aangetekende zending zal, gezien de quasi onbestaande tussenkomst van een fysiek persoon, beduidend lager liggen dan bij een ordinaire aangetekende zending.

© 2020 - iCredit Motionmill webdesign, seo & internet services
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
iCREDIT