Skip to content

Antiwitwaswetgeving? Niet voor mij, toch?

Alles wat met witwaspraktijken en de wetgeving daarrond te maken heeft, is heel actueel. Onlangs kreeg een bank nog een monsterboete omdat het niet afdoende stappen had ondernomen tegen zulke praktijken. Wat betekent witwassen nu precies? En is de bijhorende wetgeving ook van toepassing op u?

Witwassen van gelden

Dit is geen verdoken reclame voor een of ander wasmiddel. Het doel van witwaspraktijken is illegaal of zelfs crimineel verkregen gelden opnieuw in het legale circuit in te brengen. Zowel illegaal en legaal verworven gelden kunnen dienen om terroristische activiteiten te financieren. Om dit tegen te gaan, moeten financiële instellingen en andere ondernemingen de nodige controles doen en regels respecteren.

De Wet WG/FT

Sinds 2017 staan de maatregelen min of meer gebundeld in de Wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten. Kortweg de Wet WG/FT.

Voor wie geldt deze wetgeving?

Deze wetgeving is in eerste instantie van toepassing op enkele specifieke organisaties of beroepen. We geven hieronder een niet-limitatieve opsomming:

  • Kredietinstellingen / banken
  • Beleggings- & vermogensbeheerders
  • Leasingmaatschappijen
  • Accountants & bedrijfsrevisoren
  • Verzekeraars
  • Vastgoedmakelaars
  • Notarissen, advocaten & gerechtsdeurwaarders
  • Beursgenoteerde vennootschappen
  • Professionele voetbalclubs

Daarnaast is zij van toepassing op enkele volledige sectoren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de handel in edelmetalen.

In wezen is deze wet van toepassing op iedereen. Er mogen immers geen contante transacties (cash geld) meer plaatsvinden van meer dan 3.000 euro. Dit geldt voor alle betalingen en schenkingen.

Knipperlichten: hoe stel je een witwaspraktijk vast en welke verplichtingen heb je?

De belangrijkste verplichting die de Wet oplegt is de identificatieplicht. Je moet weten met wie je zaken doet, op verschillende terreinen. Zowel financieel, structureel … Denk hierbij aan de principes van KYC waar we in een afzonderlijk stuk al op zijn ingegaan. Ken je jouw klant, dan kan je soms plotse en grote transacties opmerken. Transacties die niet in verhouding staan tot de normale activiteiten van die klant. Dit kan een knipperlicht zijn en vraagt extra controle.

Daarnaast kan je je afvragen of er wel degelijk een bepaalde (handels-) relatie bestaat tussen de partijen. Bijkomende knipperlichten kunnen zijn: gelden afkomstig of stortingen op buitenlandse rekeningen, gelden afkomstig uit schenkingen & gelden uit een vennootschap in financiële moeilijkheden.

Wat moet u doen?

Wanneer er twijfels zijn bij een bepaalde transactie, moet u eerst bijkomende informatie inwinnen. Is deze ontoereikend, dan zal u een verklaring moeten vragen. Bijvoorbeeld wanneer een verzekeraar plots een betaling van een heel grote premie ontvangt.

Bent u zeker van een witwaspraktijk of financiering van terrorisme? Of heeft u nog twijfels? Dan zal u daar melding van moeten maken bij de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI). Deze zal de casus analyseren en indien nodig overmaken aan het bevoegde parket.

Eventuele gevolgen en sancties

Bij inbreuken of tekortkomingen op de Antiwitwaswetgeving kan de FOD Economie boetes opleggen. Daarnaast kan het bevoegde beroepsinstituut op haar beurt eveneens boetes en tuchtsancties opleggen. Dat geldt ook voor een bijkomende toezichthoudende autoriteit. Tot slot kunnen er zelfs strafrechtelijke sancties volgen.

Een register van begunstigden

Sedert die Antiwitwaswet uit 2017 bestaat er een UBO-register. Dit register bevat alle zogeheten Ultimate Beneficial Owners of uiteindelijke begunstigden van een vennootschap of juridische entiteit. De reden om dit register op te richten is tevens de praktijken van witwas en financiering van terrorisme in te dijken.

Gepubliceerd op 14 juli 2023

Yehudi en Stephanie

Stay in touch!

Wil je op de hoogte blijven van alle nieuwigheden, of ben je geïnteresseerd in wat we voor jou kunnen betekenen? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang meteen via mail onze updates, uitnodigingen en beschikbare profielen.