Skip to content

Gedwongen verkoop. Wat is dat?

Een gerechtsdeurwaarder neemt goederen in beslag. Dat is algemeen bekend, maar weet je écht wat het betekent en wat de werkelijke gevolgen ervan zijn? In eerdere blogs hadden we het over een bewarend– en uitvoerend beslag. Nu zoomen we in op gedwongen verkoop. 

Wat na inbeslagname?

Na een bewarende beslagprocedure gebeurt er eigenlijk niet veel. Dat is ook helemaal niet de bedoeling. Lees er hier alles over. Vaak zal een bewarend beslag in een latere fase worden omgezet in een uitvoerende procedure.
Wanneer de schuldenaar na een inbeslagname nog niet heeft voldaan aan zijn veroordeling, bv. de veroordeling tot betaling in een vonnis of een dwangbevel, kan de gerechtsdeurwaarder de gedwongen procedure verderzetten.

Oplading van goederen

De gerechtsdeurwaarder komt ter plaatse met de nodige werklieden om de goederen op te halen.  Hij laat zich eventueel bijstaan door een takeldienst. De in beslag genomen goederen gaan vervolgens naar een veilinghuis.

De verkoop

De gerechtelijke verkoop vindt meestal plaats in een veilingzaal. Heel wat verkopingen vinden tegenwoordig ook online plaats. De gerechtsdeurwaarder zal de goederen voorstellen en de aanwezigen hierop laten bieden. De hoogste bieder krijgt de goederen toegewezen door de veilingmeester.

De opbrengst en verdeling

De opbrengsten van de verkoop worden verdeeld onder de schuldeisers. De gerechtsdeurwaarder mag de kosten van de verkoop nog eerst afhouden. Om even een beeld te schetsen: in het jaar 2015 waren ongeveer 80% van de gerechtelijke verkopen deficitair. Dit wil zeggen dat de opbrengsten net groot genoeg waren om de kosten te dekken (of zelfs dat niet) en dat er helemaal niets overbleef om te verdelen onder de schuldeisers.

Samenloop bij verdeling

Wanneer de gerechtsdeurwaarder gelden ter beschikking heeft om te verdelen, ontstaat het principe van samenloop. Dit betekent dat de opbrengst niet enkel naar de ‘verkopende’ schuldeiser gaat, maar dat er ook sprake kan zijn van andere schuldeisers. Het is namelijk de taak van de gerechtsdeurwaarder om alle (gekende) schuldeisers te contacteren om hen de kans te geven een aangifte van schuldvordering in te dienen.

Daarna wordt de opbrengst verdeeld onder al die schuldeisers. Er komt een rangregeling die rekening houdt met de voorrechten & hypotheken. De Wet kent namelijk aan bepaalde type schuldeisers een voorrecht toe dat er voor zorgt dat hun vordering eerst wordt aangezuiverd. Een voorbeeld hiervan is het voorrecht van de schatkist (overheid: belastingen, RSZ,…). Het is dus perfect mogelijk dat zelfs de ‘verkopende’ schuldeiser, geen euro zal ontvangen wanneer er een andere schuldeiser een grote vordering heeft en aanspraak kan maken op een hoger voorrecht.

Verdeling in andere procedures

In de tekst hierboven gaan we uit van een uitvoerende en roerende procedure. Bij een derdenbeslag, zoals bijvoorbeeld een loonbeslag, zal de gerechtsdeurwaarder ook die gelden moeten verdelen onder alle schuldeisers en dat op eenzelfde manier als hierboven. Dus ook via een rangregeling, rekening houdend met de eventuele voorrechten en hypotheken.

Laten verkopen een goed idee?

Wanneer jouw niet-betalende klant door deze procedure gaat en je diens goederen uiteindelijk laat verkopen, is niet alleen jouw zekerheid & drukkingsmiddel weg, maar ook dat van de zogeheten concurrente schuldeisers. Volstaat de opbrengst niet om alle schulden aan te zuiveren?  Dan blijven de restanten over zonder dat daar nog iets aan gedaan kan worden. Je kan je namelijk niet opnieuw wenden tot een gedwongen en uitvoerende procedure op diezelfde goederen, want ze zijn immers weg.

De effectieve verkoop is dan ook een allerlaatste redmiddel. De schuldeisers hebben uiteraard wel de mogelijkheid om de verschillende pistes te bewandelen en zelfs te combineren: beslag op de roerende goederen, een onroerend beslag of misschien op de bankrekening of het loon. Meer weten? Contacteer ons via telefoon, of het onderstaande formulier.

Gepubliceerd op 15 september 2023

Contacteer ons

    Verzenden
    Yehudi en Stephanie

    Stay in touch!

    Wil je op de hoogte blijven van alle nieuwigheden, of ben je geïnteresseerd in wat we voor jou kunnen betekenen? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang meteen via mail onze updates, uitnodigingen en beschikbare profielen.