Skip to content

Letter of Credit (L/C)

In de internationale handel hebben ondernemers de mogelijkheid om te werken met een zogenaamd ‘documentair krediet’, of Letter of Credit (L/C). Zo dekken ze zich in tegen mogelijke financiële risico’s. De L/C biedt zekerheid, maar lijkt voor velen onbekend. Hoog tijd om hier eens naar te kijken. 

Wat is een Letter of Credit? 

Een Letter of Credit kan je beschouwen als een betalingsmiddel. Daarmee beperk je het risico of de onzekerheid dat jouw – al dan niet internationale – klant, niet zal betalen. Bij zo’n documentair krediet verbindt de klant zich onherroepelijk tot betaling als er je aan de andere voorwaarden van de overeenkomst hebt voldaan (bv. de levering van de goederen). Het is dus een veilige manier om zaken te doen.
 

Deze techniek is heel formalistisch en vaak complex. 

Hoe werkt het? 

We kunnen de werking van het documentaire krediet best toelichten aan de hand van een stappenplan zoals in onderstaand voorbeeld. 

 

1. Leverancier en klant sluiten onderling een overeenkomst af. Samen nemen ze daarin naast alle andere bepalingen zoals de goederen of diensten, de levertijd, de prijs … , ook een L/C als betalingsmiddel op. Daarbovenop omschrijft de leverancier nauwkeurig de andere documenten die hij verplicht moet leveren en aan welke eisen ze moeten voldoen. Welke dat precies zijn, hangt af van land tot land. Het gaat bijvoorbeeld om exportdocumenten, originele facturen, transportdocumenten (bv. CMR, Airway, Ocean of Railway Bill), Certificaat van Oorsprong, pakkinglijst, verzekeringspolis, enzoverder.

2. De klant geeft zijn eigen bank de opdracht om een L/C op te maken die aansluit bij de hoofdovereenkomst.

3. De bank van de klant bezorgt de L/C aan de bank van de leverancier ter nazicht en confirmatie. Die controleert vervolgens o.a. de kredietwaardigheid, de correctheid … en bevestigt aan de bank van de klant.

4. Zowel de leverancier als de klant krijgen de L/C nog een keer onder ogen om een laatste controle uit te voeren.

5. Zijn beide partijen akkoord? Dan kan de uitvoering van de overeenkomst van start gaan. Dit is in dit geval de levering van de goederen of diensten.

6. Na de uitvoering van die overeenkomst bezorgt de leverancier de in de L/C voorgeschreven documenten binnen de afgesproken termijn aan zijn bank.

7. Zodra de documenten voldoen aan de voorwaarden van de L/C, kan de bank van de leverancier de uitbetaling doen.

8. Op haar beurt verstuurt zij de L/C en alle voorgeschreven documenten naar de bank van de klant. Bij een nieuwe goedkeuring zal zij de overschrijving doen naar de bank van de leverancier.

9. De klant krijgt vervolgens de documentenbundel in ruil voor de betaling van de afgesproken sommen. Hiermee is de cirkel rond.

Waarom een L/C? 

De leverancier heeft het voordeel dat hij kan terugvallen op zijn eigen bank om de betaling te regelen. Hij hoeft zich geen zorgen meer te maken over de kredietwaardigheid van zijn klant of diens bereidheid om te betalen. De bank draagt de risico’s. 

 

Diezelfde zekerheid is er ook aan klantzijde. Hij weet immers dat er aan alle voorwaarden van de overeenkomst is voldaan, vooraleer de betaling plaatsvindt. 

Er bestaan verschillende vormen en types van documentaire kredieten. Wens je hierover meer informatie?

Zoals gezegd is de Letter of Credit bij velen onbekend. Ken jij deze techniek wel? Heb je zin om hiermee aan de slag te gaan? iCredit is steeds op zoek naar mensen die onze klanten op dit vlak willen ondersteunen.

Gepubliceerd op 17 november 2023

Yehudi en Stephanie

Stay in touch!

Wil je op de hoogte blijven van alle nieuwigheden, of ben je geïnteresseerd in wat we voor jou kunnen betekenen? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang meteen via mail onze updates, uitnodigingen en beschikbare profielen.