Ga naar de inhoud

Privacy policy

PRIVACY POLICY

Privacyverklaring

De privacyverklaring (“verklaring”) beschrijft hoe iCredit BV (“iCredit”, “We” of “wij”) persoonsgegevens die we over u kunnen verzamelen via de website (“persoonsgegevens”) mag gebruiken en openbaar maken.

iCredit BV (Noorderplaats 5 / 5, 2000 Antwerpen) is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens die via deze website worden ingezameld. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming en zoals beschreven in deze verklaring.

Inzameling en gebruik van persoonsgegevens

Wij verzamelen persoonsgegevens over uw bezoeken aan de website (met inbegrip van maar niet beperkt tot) verkeers- en locatiegegevens, weblogs en inhoud van enquêtes, contactformulieren, andere gegevens en specifieke onderdelen waartoe u toegang hebt. Doordat wij deze persoonsgegevens verzamelen wordt uw bezoek aan de Website in de toekomst gemakkelijker omdat wij content of diensten kunnen voorstellen die voor u relevant is, afhankelijk van de locatie vanwaar u toegang hebt tot de Website.

Wanneer u deze site gebruikt of erop inschrijft, is het mogelijk dat we bepaalde persoonsgegevens van u vragen. De categorieën van persoonsgegevens die we mogen vragen omvatten uw naam en contactgegevens (e-mailadres, adres en telefoonnummer). Afhankelijk van de aard van uw vraag of uw activiteiten op de site, is het mogelijk dat wij u ook vragen naar uw criteria voor het zoeken van een baan, uw voorkeur voor een baan, uw werkervaring, opleiding, vaardigheden, salaris, verwachtingen, persoonlijkheid, referenties, achtergrondinformatie, andere informatie die in uw cv staat, en inlogcodes en wachtwoorden die door u zijn gemaakt. Denk er wel aan dat sommige velden verplicht zijn; wij hebben die informatie nodig om op uw verzoek te reageren of hieraan te voldoen. Bij het invullen van contactformulieren staat het u verder volledig vrij om overige informatie of persoonsgegevens al dan niet met ons te delen.

Informatie over uw gezondheid en/of strafblad wordt verwerkt in overeenstemming met de beperkende bepalingen die door de wet worden opgelegd en uitsluitend indien deze informatie van belang is voor uw sollicitatie. Indien u iCredit BV informatie over derden verstrekt, zal iCredit BV ervan uitgaan dat de derden in kwestie u daarvoor toestemming hebben gegeven en aan iCredit de toestemming geven om hun persoonsgegevens op dezelfde manier te verwerken.

U geeft iCredit BV de toestemming om contact op te nemen met de door u opgegeven referenties en om uw persoonsgegevens, inclusief gevoelige gegevens, in de hierboven beschreven betekenis, in te zamelen, te verwerken, door te geven en te gebruiken gedurende de periode die nodig is om de hierboven beschreven doelstellingen te bereiken. U verklaart dat alle informatie die u aan iCredit BV verstrekt hebt of zult verstrekken waar, correct en niet misleidend is. Indien deze informatie verandert, zult u iCredit BV daarover onmiddellijk inlichten.

Doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt

iCredit BV zal uw persoonsgegevens verwerken in het kader van particuliere arbeidsbemiddeling, om statistieken te kunnen opstellen, om te voldoen aan de voorschriften en om u de gevraagde informatie of diensten te kunnen verstrekken. iCredit BV mag deze persoonsgegevens ook gebruiken om u te informeren over haar producten en diensten tenzij u uitdrukkelijk aangeeft dat u dit niet wenst.

Het gebruiken van uw gegevens door ons zoals hierboven staat beschreven, is toegestaan door de Algemene Verordening Gegevensbescherming omdat:

 • het noodzakelijk is voor onze gerechtvaardigde belangen in het nastreven van de doelen zoals hierboven aangegeven, waarbij deze belangen in elk afzonderlijk geval niet zwaarder mogen wegen dan uw belangen op vlak van privacy;
 • wij in sommige gevallen moeten voldoen aan onze verplichtingen volgens wet- en regelgeving, zoals bekendmaking aan de overheid, toezichthouders en overheidsinstanties;
 • het in sommige gevallen noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak in het algemeen belang en, wanneer wij bijzondere categorieën van persoonsgegevens verwerken, deze verwerking noodzakelijk is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of wanneer de verwerking verband houdt met persoonsgegevens die openbaar zijn gemaakt;
 • deze gegevens in beperkte gevallen zijn verwerkt met uw toestemming die wij van tijd tot tijd van u verkrijgen, zoals wanneer u ervoor kiest marketingcommunicaties en nieuws te ontvangen via e-mail.

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming die enkel gebaseerd is op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profiling, die rechtsgevolgen met zich meebrengen voor u of u op vergelijkbare wijze aanbelangen

Door onze bepalingen en voorwaarden te aanvaarden geeft u iCredit BV toestemming om uw persoonsgegevens te gebruiken voor het toezenden van automatische e-mailberichten of andere elektronische berichten of marketinginformatie betreffende onze diensten, waaronder tewerkstellingsinformatie.

Bekendmaking van persoonsgegevens

iCredit mag persoonsgegevens bekendmaken aan derden. De bekendmaking aan derden kan zich voordoen in de volgende omstandigheden:

 • We zullen informatie bekendmaken aan onze klanten wanneer dat nodig en gepast is in verband met het leveren van tewerkstellingsdiensten.
 • We kunnen informatie bekendmaken aan bedrijven en personen die we gebruiken om in onze naam bedrijfsfuncties en -diensten uit te voeren. Die functies zijn onder andere het hosten van onze webservers, het analyseren van gegevens, het verstrekken van juridische, boekhoudkundige en marketingdiensten.
 • In zover dat noodzakelijk of gepast is, kunnen we informatie bekendmaken aan overheidsinstellingen, consulenten en andere derden om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving, de betekening van juridische procedures, of als we redelijkerwijze menen dat we dit moeten doen om (a) de wet die deze bekendmaking vereist na te leven; (b) de rechten of het eigendom van iCredit (c) een misdaad te voorkomen of de nationale veiligheid te beschermen of (d) de persoonlijke veiligheid van de gebruikers of het publiek te beschermen.

Doorgeven van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”)

U geeft iCredit BV toestemming om uw ingezamelde en bijgehouden persoonsgegevens door te geven aan eender welk land, ook landen buiten de EER, die mogelijk geen adequate gegevensbescherming hebben, voor de doeleinden die in deze verklaring worden beschreven.

Cookielijst

 • Essentiële cookies maken de website bruikbaar, door basisfuncties in te schakelen, zoals pagina navigatie en toegang tot beveiligde domeinen. Zonder deze cookies kan deze website niet functioneren.
 • Functionele cookies verzamelen informatie over gemaakte keuzes van bezoekers en voorkeuren, zoals bijvoorbeeld de gekozen taal.
 • Statistische cookies helpen ons begrijpen hoe bezoekers interageren met de website en verzamelen anonieme data om hierover te kunnen rapporteren.
 • Marketing cookies volgen bezoekers over verschillende websites. De bedoeling hiervan is relevante advertenties te tonen die individuele personen aanspreken. Dat maakt ze waardevol voor adverteerders en derde partijen.

Recht van toegang tot en verbetering van persoonsgegevens

Indien u gebruik wenst te maken van uw recht om uw persoonsgegevens te raadplegen en te verbeteren, bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden of indien u andere vragen hebt in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met iCredit BV, Noorderplaats 5/5, 2000 Antwerpen.

Herzieningen van de verklaring

Indien we deze privacyverklaring wijzigen, zullen we de gevolgen daarvan hier bekendmaken.