Privacyverklaring

De privacyverklaring (“verklaring”) beschrijft hoe iCredit BVBA (“iCredit”, “We” of “wij”) persoonsgegevens die we over u kunnen verzamelen via de website (“persoonsgegevens”) mag gebruiken en openbaar maken.
iCredit BVBA (Ellermanstraat 14 / 3, 2060 Antwerpen) is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens die via deze website worden ingezameld. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming en zoals beschreven in deze verklaring.

Inzameling en gebruik van persoonsgegevens

Wij verzamelen persoonsgegevens over uw bezoeken aan de website (met inbegrip van maar niet beperkt tot) verkeers- en locatiegegevens, weblogs en content van enquêtes, contactformulieren, andere gegevens en specifieke onderdelen waartoe u toegang hebt. Doordat wij deze persoonsgegevens verzamelen wordt uw bezoek aan de Website in de toekomst gemakkelijker omdat wij content of diensten kunnen voorstellen die voor u relevant is afhankelijk van de locatie vanwaar u toegang hebt tot de Website.

Wanneer u deze site gebruikt of erop inschrijft, is het mogelijk dat we bepaalde persoonsgegevens van u vragen. De categorieën persoonsgegevens die we mogen vragen omvatten uw naam en contactgegevens (e-mail, adres en telefoonnummer). Afhankelijk van de aard van uw vraag of uw activiteiten op de site, is het mogelijk dat wij u ook vragen naar uw criteria voor het zoeken van een baan, uw voorkeur voor een baan, uw werkervaring, opleiding, vaardigheden, salaris, verwachtingen, persoonlijkheid, referenties, achtergrondinformatie, andere informatie die in uw cv staat, en inlogcodes en wachtwoorden die door u zijn gemaakt. Denk er wel aan dat velden met een asterisk (*) verplichte velden zijn; wij hebben die informatie nodig om op uw verzoek te reageren of hieraan te voldoen. Bij het invullen van contactformulieren staat het u verder volledig vrij om overige informatie of persoonsgegevens al dan niet met ons te delen.

Informatie over uw gezondheid en/of strafblad wordt verwerkt in overeenstemming met de beperkende bepalingen die door de wet worden opgelegd en uitsluitend indien deze informatie van belang is voor uw sollicitatie. Indien u iCredit BVBA informatie over derden verstrekt, zal iCredit BVBA ervan uitgaan dat de derden in kwestie u daarvoor toestemming hebben gegeven en aan iCredit de toestemming geven om hun persoonsgegevens op dezelfde manier te verwerken.

U geeft iCredit BVBA de toestemming om contact op te nemen met de door u opgegeven referenties en om uw persoonsgegevens, ook gevoelige gegevens, in de boven beschreven betekenis, in te zamelen, te verwerken, door te geven en te gebruiken gedurende de periode die nodig is om de hierboven beschreven doelstellingen te bereiken. U verklaart dat alle informatie die u aan iCredit BVBA verstrekt hebt of zult verstrekken waar, correct en niet misleidend is. Indien deze informatie verandert, zult u iCredit BVBA daarover onmiddellijk inlichten.

Doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt

iCredit BVBA zal uw persoonsgegevens verwerken in het kader van particuliere arbeidsbemiddeling, om statistieken te kunnen opstellen, om te voldoen aan de voorschriften en om u de gevraagde informatie of diensten te kunnen verstrekken. iCredit BVBA mag deze persoonsgegevens ook gebruiken om u te informeren over haar producten en diensten tenzij u uitdrukkelijk aangeeft dat u dit niet wenst.

Het gebruiken van uw gegevens door ons zoals hierboven staat beschreven, is toegestaan door de Algemene Verordening Gegevensbescherming omdat:

  • het noodzakelijk is voor onze gerechtvaardigde belangen in het nastreven van de doelen zoals hierboven aangegeven, waarbij deze belangen in elk afzonderlijk geval niet zwaarder mogen wegen dan uw belangen op vlak van privacy;
  • wij in sommige gevallen moeten voldoen aan onze verplichtingen volgens wet- en regelgeving, zoals bekendmaking aan de overheid, toezichthouders en overheidsinstanties;
  • het in sommige gevallen noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak in het algemeen belang en, wanneer wij bijzondere categorieën van persoonsgegevens verwerken, deze verwerking noodzakelijk is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of wanneer de verwerking verband houdt met persoonsgegevens die openbaar zijn gemaakt ;
  • deze gegevens in beperkte gevallen zijn verwerkt met uw toestemming die wij van tijd tot tijd van u verkrijgen, zoals wanneer u ervoor kiest marketingcommunicaties en nieuws te ontvangen via e-mail

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming dat enkel gebaseerd is op geautomatiseerde verwerking met inbegrip van profiling die rechtsgevolgen met zich meebrengen voor u of u op vergelijkbare wijze aanbelangen

Door onze bepalingen en voorwaarden te aanvaarden geeft u iCredit BVBA toestemming om uw persoonsgegevens te gebruiken voor het toezenden van automatische e-mailberichten of andere elektronische berichten of marketinginformatie betreffende onze diensten, waaronder tewerkstellingsinformatie.

Bekendmaking van persoonsgegevens

iCredit mag persoonsgegevens bekendmaken aan derden. De bekendmaking aan derden kan zich voordoen in de volgende omstandigheden.
We zullen informatie bekendmaken aan onze klanten wanneer dat nodig en gepast is in verband met het leveren van tewerkstellingsdiensten.
We kunnen informatie bekendmaken aan bedrijven en personen die we gebruiken om in onze naam bedrijfsfuncties en -diensten uit te voeren. Die functies zijn onder andere het hosten van onze webservers, het analyseren van gegevens, het verstrekken van juridische, boekhoudkundige en marketingdiensten.

In zover dat noodzakelijk of gepast is, kunnen we informatie bekendmaken aan overheidsinstellingen, consulenten en andere derden om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving, de betekening van juridische procedures, of als we redelijkerwijze menen dat we dit moeten doen om (a) de wet die deze bekendmaking vereist na te leven; (b) de rechten of het eigendom van iCredit (c) een misdaad te voorkomen of de nationale veiligheid te beschermen of (d) de persoonlijke veiligheid van de gebruikers of het publiek te beschermen.

Doorgeven van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”)

U geeft iCredit BVBA toestemming om uw ingezamelde en bijgehouden persoonsgegevens door te geven aan eender welk land, ook landen buiten de EER, die mogelijk geen adequate gegevensbescherming hebben, voor de doeleinden die in deze verklaring worden beschreven.

Cookielijst

CookieTypeLooptijdOmschrijving
Noodzakelijk
JSESSIONIDcookie van derden1 YearGebruikt door sites geschreven in JSP. Platformsessiecookies voor algemeen gebruik die worden gebruikt om de status van gebruikers op paginaverzoeken te behouden.
cookielawinfo-checkbox-necessary011 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary".
cookielawinfo-checkbox-non-necessary011 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Non Necessary".
viewed_cookie_policy011 monthsThe cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data.
Niet noodzakelijk
test_cookie011 months
Uncategorized
crmcsr0
_zcsr_tmp0
iamcsr0
isiframeenabled01 day
6e4b8efee40
383aeadb580
zfccn0
5c6dca38df0
663a60c55d0
zc_consent01 year
zc_show01 year
LS_CSRF_TOKEN0
fd6b13af5c0
ZCAMPAIGN_CSRF_TOKEN0
zc_cu01 year
zc_cu_exp01 year
zc_loc0
Analytics
uvcpermanent, cookie van derden1 jaarDe cookie wordt geplaatst door AddThis om het gebruik van de Addthis.com-service te bepalen.
_gapermanent, cookie van derden2 jaarDeze cookie wordt geïnstalleerd door Google Analytics. De cookie wordt gebruikt om bezoekers-, sessie-, camapaign-gegevens te berekenen en het sitegebruik bij te houden voor het analyserapport van de site. De cookies slaan informatie anoniem op en kennen een randomly gegenereerd nummer toe om unieke bezoekers te identificeren.
_gidpermanent, cookie van derden1 dagDeze cookie wordt geïnstalleerd door Google Analytics. De cookie wordt gebruikt om informatie op te slaan over hoe bezoekers een website gebruiken en helpt bij het maken van een analyserapport over hoe de wbsite het doet. De verzamelde gegevens, inclusief het aantal bezoekers, de bron waar ze vandaan komen en de pagina's zijn anoniem geanonimiseerd.
_gatpermanent, cookie van derden1 minuutDeze cookies worden door Google Universal Analytics geïnstalleerd om de aanvraagsnelheid te verlagen om het verzamelen van gegevens op sites met veel verkeer te beperken.
Functioneel
umpermanent, cookie van derden1 jaarToegevoegd door AddThis. (Doel niet bekend.)
na_idpermanent, cookie van derden1 jaarDeze cookie is ingesteld door AddThis om het delen van links op socialemediaplatforms zoals Facebook en Twitter mogelijk te maken.
vcpermanent, cookie van derden1 jaarDeze cookie wordt geplaatst door AddThis op sites die delen op sociale media toestaan.
__atuvcpermanent, cookie van derden1 jaarDeze cookie wordt geplaatst door AddThis om ervoor te zorgen dat de sitebezoeker de bijgewerkte telling ziet als hij of zij een pagina deelt en ernaar terugkeert voordat onze cache voor het aantal counts is bijgewerkt.
__atuvspermanent, cookie van derden30 minutenDeze cookie wordt geplaatst door Addthis om ervoor te zorgen dat u de bijgewerkte telling ziet als u een pagina deelt en ernaar terugkeert voordat onze cache voor het aantal counts is bijgewerkt.
ouidpermanent, cookie van derden1 jaarDe cookie wordt geplaatst door AddThis en zorgt ervoor dat de inhoud van de website kan worden gedeeld via verschillende websites voor netwerken en sociaal delen.
Marketing
di2permanent, cookie van derden1 jaarDeze cookie wordt geplaatst door AddThis op sites die delen op sociale media mogelijk maken. De cookie wordt gebruikt om gebruikersgedrag anoniem te volgen om gebruikstrends te genereren en zodoende de relevantie voor hun diensten en advertenties te verbeteren.
uid1 jaarDeze cookie wordt gebruikt om het aantal en het gedrag van de bezoekers van de website anoniem te meten. De gegevens omvatten het aantal bezoeken, de gemiddelde duur van het bezoek op de website, bezochte pagina's, enz. Dit heeft het doel de gebruikersvoorkeuren voor gerichte advertenties inzichtelijk te maken.
locpermanent, cookie van derden1 jaarDeze cookie wordt geplaatst door AddThis. Dit is een geolocatie-cookie om te begrijpen waar de gebruikers die de informatie delen zich bevinden.

 

Recht van toegang tot en verbetering van persoonsgegevens

Indien u gebruik wenst te maken van uw recht om uw persoonsgegevens te raadplegen en te verbeteren, bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden of indien u andere vragen hebt in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met iCredit BVBA, Ellermanstraat 14 / 3, 2060 Antwerpen.

Herzieningen van de verklaring

Indien we deze privacyverklaring wijzigingen, zullen we de bijwerkingen ervan op deze plaats bekendmaken zodat u deze kunt bekijken.

© 2023 - iCredit Motionmill webdesign, seo & internet services
iCREDIT